Δήλωση Προσωπικών Δεδομένων

Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε το https://fostieris-lp.gr/, μια ιστοσελίδα που ανήκει στην ετερόρρυθμη εταιρεία:

ΦΩΣΤΙΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

Σκοπέλου 2, Χολαργός Αττικής, 15562

Ελλάδα, info@fostieris-lp.gr

Η ιστοσελίδα μας περιλαμβάνει συνδέσμους σε ιστοσελίδες που ανήκουν σε άλλα πρόσωπα ή εταιρείες και οι οποίες δεν υπάγονται στην παρούσα δήλωση. Συνιστούμε να συμβουλεύεστε τις αντίστοιχες δηλώσεις σε κάθε ιστοσελίδα που επισκέπτεστε.

Τα δεδομένα που μας χορηγείτε θα επεξεργάζονται αποκλειστικά για το σκοπό της επικοινωνίας μαζί σας και η επεξεργασία αυτή θα βασίζεται στη συναίνεσή σας. Η εκ μέρους σας χορήγηση περισσότερων από όσα δεδομένα απαιτούνται για την επικοινωνία μαζί σας είναι προαιρετική. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρηθούν για όσο απαιτείται σύμφωνα με το σκοπό της επικοινωνίας μαζί σας.

Σας υπενθυμίζουμε ότι διατηρείτε τα εξής δικαιώματα:

  1. Να αιτηθείτε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων
  2. Να ζητήσετε την συμπλήρωση, διόρθωση ή επικαιροποίηση των δεδομένων σας
  3. Να ζητήσετε τη διαγραφή τους, εάν η επεξεργασία είναι αθέμιτη
  4. Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας

Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας αποστέλλοντας email στην ακόλουθη διεύθυνση: info@fostieris-lp.gr.

Τέλος, ως Ευρωπαίος πολίτης διατηρείτε το δικαίωμα καταγγελίας ενώπιων της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, αν και σας ενημερώνουμε ότι η Εταιρεία μας διαθέτει κατάλληλο σύστημα επίλυσης και αντιμετώπισης παραπόνων, το οποίο και σας συμβουλεύουμε να εμπιστευτείτε.