Τοξικολογικά τεστ

Η εταιρεία διαθέτει μονοτεστ για έλεγχο τοξικολογικών ουσιών.