Λογισμικό

Η εταιρεία προμηθεύει μικροβιολογικό πρόγραμμα διαχείρισης εργαστηρίου και σύνδεσης με όλους τους αναλυτές.