Ενδεικτικά Εγκατεστημένα Εργαστήρια

Συχνές Ερωτήσεις

Στον τομέα αυτό η εταιρεία μας έχει τη δυνατότητα, κατόπιν επικοινωνίας σας, με το αρμόδιο τμήμα να σας παρέχει απαντήσεις, σχετικά με το εργαστήριό σας, σε ερωτήματα τα οποία καθιστούν εύκολη τη λήψη μιας απόφασης αν απαντηθούν σε αντίθεση ιδιαιτέρως δύσκολη αν μείνουν αναπάντητα.

 • Ποιος είναι ο ελάχιστος απαραίτητος χώρος 
 • Ισόγειο ή σε όροφο 
 • Στο κέντρο της πόλης ή περιφερειακά
 • Αιματολογικό 5 ή 3 πληθυσμών
 • Βιοχημικό random ή όχι
 • Κλειστό ή ανοιχτό
 • Με αυτοπλενόμενες κυβέτες ή όχι 
 • Βιοχημικό με ή χωρίς ISE
 • Επαναγορά αρχικού εξοπλισμού
 • UPS κεντρικό ή όχι
 • Εξωτερικό QC
 • ISO ναι ή όχι
 •  Σημεία προσοχής πριν την ενοικίαση του χώρου
 •  Επαρχία ή Αθήνα 
 • Με ΕΟΠΥΥ ή όχι
 • Ιδιώτευση ή παρατασιακός
 • Δυνατότητα χρηματοδότησης
 • Δύο χρόνια εγγύηση για τους αιματολογικούς