Εταιρικό Προφίλ

20yearsΗ εταιρεία ΦΩΣΤΙΕΡΗΣ Κ & ΣΙΑ ΕΕ δραστηριοποιείται στο χώρο της υγείας από το 1996. Mε τον διακριτικό τίτλο BIOLAB κάλυψε αρχικά τον χώρο των αναλωσίμων ενός μικροβιολογικού εργαστηρίου. Αμέσως μετά έκανε την καινοτόμο κίνηση εισαγωγής αντιδραστηρίων για αιματολογικούς αναλυτές από τον Ολλανδικό οίκο Mallinckrodt Baker (JT Baker) δίνοντας με αυτήν την κίνηση μια εναλλακτική λύση στους χρήστες των αιματολογικών αναλυτών σε σχέση με τα χρησιμοποιούμενα από αυτούς αντιδραστήρια.

Στην πορεία εξέλιξης της εταιρείας δημιουργήθηκαν συνεργασίες αντιπροσώπευσης με διάφορους οίκους του εξωτερικού στο χώρο των ιατρικών μηχανημάτων.

Ο οίκος HUMAN Γερμανίας, γνωστός κατασκευαστής αναλυτών και διαφόρων οργάνων για το εργαστήριο έτυχε παρουσίας στην Ελλάδα.

Ακόμα ο οίκος AMS ASSEL, παραγωγός βιοχημικών αναλυτών και αντιδραστηρίων, φωτομέτρων και αναλυτών μέτρησης ταχύτητας καθίζησης ερυθρών (Τ.Κ.Ε.) άρχισε να αποκτά μερίδιο στην Ελληνική αγορά μέσω των πωλήσεων της εταιρείας ΦΩΣΤΙΕΡΗΣ Κ & ΣΙΑ ΕΕ.

Έτσι ο οίκος SΜD, ο οποίος παράγει αναλυτές μέτρησης ηλεκτρολυτών (ηλεκτρολυτόμετρα) με τη μέθοδο των ιοντοεπιλεκτικών ηλεκτροδίων και αναλυτές μέτρησης για πηκτικούς παράγοντες του αίματος (προθρομβινόμετρα) έτυχε αποκλειστικής αντιπροσώπευσης στην Ελλάδα.

Ένα βασικό κομμάτι των δραστηριοτήτων της εταιρείας καλύπτει η πώληση μεταχειρισμένων αιματολογικών αναλυτών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Παράλληλα η εταιρεία δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερομένους νέους ιατρούς για παροχή ολοκληρωμένης λύσης δημιουργίας του εργαστηρίου τους όσον αφορά την κτιριακή υποδομή του αλλά και τον υποχρεωτικό εξοπλισμό βάσει του Προεδρικού Διατάγματος Υπ.Αριθ. 84 (Π.Δ.84).

Τέλος η εταιρεία Φωστιέρης Κ & Σια ΕΕ με τη συμμετοχή της σε προγράμματα ποιοτικού ελέγχου παρέχει στους πελάτες της τη δυνατότητα πιστοποίησης των αποτελεσμάτων τους.