Αναλώσιμα

Η εταιρεία διαθέτει πλήρη γκάμα αναλωσίμων για τη λειτουργία ενός εργαστηρίου.