Αιματολογικά αντιδραστήρια

Παρέχεται πλήρης γκάμα αιματολογικών αντιδραστηρίων του Ολλανδικού οίκου Mallinckrodt Baker και του Ουγγρικού οίκου Bioxol.

 BIOXOL logo

human

jtbaker