Λογισμικό

Η εταιρεία προτείνει μικροβιολογικό πρόγραμμα διαχείρισης εργαστηρίου και σύνδεσης με όλους τους αναλυτές.