ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

quality control

Η προσέγγιση του «σωστού» αποτελέσματος είναι το ζητούμενο για κάθε ιατρείο και κάθε ιατρό βιοπαθολόγο.

Η επιλογή των καταλλήλων μηχανημάτων και αναλωσίμων είναι το πρώτο σημαντικό βήμα.

Όμως ο συνεχής έλεγχος παραγωγής των αποτελεσμάτων περνάει απο τη διαδικασία του ποιοτικού ελέγχου. Εδώ, το κάθε ιατρείο, με σύμβαση στο ΕΟΠΥΥ, είναι απο την υπογεγραμμένη σύμβαση με αυτόν υποχρεωμένο να έχει εσωτερικό και εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο παραγομένων αποτελεσμάτων.

Η εταιρεία μας παρέχει σε όλους τους πελάτες της ενδεδειγμένους ορούς ελέγχου για αυτήν τη διαδικασία.

Παρέχονται οροί ελέγχου για εσωτερική χρήση (controls) για κάθε τύπο εξέτασης (αιματολογία, βιοχημεία, πήξη) αλλά και οροί εξωτερικού ελέγχου όπου το εργαστήριο συγκρίνεται με άλλα εργαστήρια για τις παραγόμενες εξετάσεις.

Τα μηχανήματα της εταιρείας μας, τελευταίας τεχνολογίας, διαθέτουν προγράμματα ποιοτικού ελέγχου με στατιστικά διαγράμματα τα οποία απεικονίζουν την καμπύλη μεταβολής των παραγομένων αποτελεσμάτων από το ιατρείο δίνοντας στον ιατρό βιοπαθολόγο τη δυνατότητα και σιγουριά προσέγγισης του «σωστού» αποτελέσματος.