Επιλογή προϊόντων με βάση την ποιότητα, αξιοπιστία και τις διεθνείς προδιαγραφές

Η επιλογή των αντιπροσωπευομένων οίκων και των προϊόντων αυτών πάντα γίνεται με συγκεκριμένα κριτήρια.

 

bullet iconΤις οικονομικές συνθήκες που επικρατούν.
bullet iconΤην αξιοπιστία του προϊόντος και πώς αυτή αποδεικνύεται με στοιχεία του κατασκευαστικού οίκου.
bullet iconΤην αξιοπιστία του οίκου παραγωγής για μόνιμη κάλυψη σε αναλώσιμα, ανταλλακτικά, επιστημονική και τεχνική υποστήριξη.
bullet iconΤο κράτος παραγωγής των προϊόντων.
bullet iconΤην ευελιξία του οίκου σε παραγωγή μοντέλων ικανών να καλύψουν τις ανάγκες της αγοράς μας