Τα αναλώσιμα των αντιπροσωπευόμενων αναλυτών είναι η καρδιά της επιτυχίας μιας αγοράς

Η αγορά ενός αναλυτή αποτελεί το πρώτο αλλά όχι και το σημαντικότερο βήμα για ένα εργαστήριο.

Τα συνοδευτικά αναλώσιμα των αναλυτών είναι εκείνα που καθιστούν την αγορά του αναλυτή επιτυχημένη ή όχι. Τα αναλώσιμα οφείλουν να είναι αξιόπιστα, υψηλής απόδοσης με τα συγκεκριμένα μηχανήματα και προσιτής τιμής.

Το κόστος ανά εξέταση στο εργαστήριο είναι εκείνο που ορίζει τη βιωσιμότητά του και όχι η αίγλη πίσω απο το όνομα ενός εργοστασίου παραγωγής αναλυτών.

Τα αναλώσιμα πρέπει να είναι τεσταρισμένα απο τον κατασκευαστή του αναλυτή και να αποφεύγει ο πελάτης τη διαδικασία «πινγκ πονγκ» μεταξύ του κατασκευαστή του αναλυτή και του παραγωγού ενος αναλωσίμου χαμηλότερης τιμής.

Στο τέλος της ημέρας η αγωνία παραγωγής σωστού αποτελέσματος και οι επαναλήψεις για την επίτευξή του «σκοτώνει» το εργαστήριο οικονομικά και ψυχολογικά.