Η μαγική λέξη ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ που ορίζει αν στην αγορά είδαμε «το τυρί ή την φάκα»

Η υποστήριξη για την εταιρεία αποτελεί την βάση ύπαρξής της. Είναι αυτή που κρατάει στη ζωή την εταιρεία και την ανάπτυξή της.

Η εταιρεία καλύπτει σε χρόνο ρεκόρ τους πελάτες της επιστημονικά και τεχνικά με άριστο προσωπικό συνεχώς εκπαιδευμένο απο τους οίκους παραγωγής των αναλυτών.

Τα στοιχεία μας – προερχόμενα απο τους φακέλους ISO Lloyds της εταιρείας – αποδεικνύουν ελάχιστες επαναλαμβανόμενες βλάβες και χρόνους απόκρισης σχεδόν μηδενικούς.

Στα πλαίσια της καλύτερης υποστήριξης η εταιρεία διατηρεί άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό για παραγγελιοληψία ώστε να μηδενιστεί η περίπτωση λανθασμένης αποστολής προϊόντων. Το σύστημα logistics της εταιρείας εξασφαλίζει μακράς λήξης προϊόντα και επάρκεια αποθήκης.